Obedience

Do jakého roku sahají naše začátky Obedience, přesně nevím. Pravděpodobně to byl rok 2010, protože v prosinci 2011 Tessy složila svoji první zkoušku z Obedience OB-Z. Tehdy ještě podle starého zkušebního řádu a stala se tak historicky prvním ČSP se zkouškou Obedience OB-Z, následně i první se zkouškou OB-1.
Důvod, proč jsme začali s Obediencí byl jednoduchý. Věděla jsem, že bez poslušnosti se neobejdeme a poznatky ze sportovní kynologie, byly takové, že Tessy se naučila sice všechno, ale s přesností byla na štíru. A naše ambice byly, pracovat s větší přesností. Zároveň jsem se naplno nechtěla věnovat sportovní kynologii.
Od roku 2012 se tomuto sportu věnuje naplno celá naše psí smečka.

Co je to OBEDIENCE ?
Český překlad = poslušnost / ovladatelnost. Přičemž důraz je kladen na přesné provedení cviku, dobrou spolupráci mezi psovodem a psem a ovladatelnost psa na dálku. Cílem výcviku je naučit psa vykonávat určené cviky definovaným způsobem. Psovod a pes, jako jeden tým, musí působit harmonickým dojmem.

Zkoušky  jsou odstupňované podle obtížnosti na :
OB-Z, OB-1, OB-2, OB-3
Cviky ve třídách OB-1, OB-2 a OB-3  jsou shodné s mezinárodním FCI zkušebním řádem a jsou mezi státy, které soutěží podle mezinárodního zkušebního řádu FCI Obedience vzájemně uznávány.
Závody obedience jsou vždy se zápisem zkoušky.
Pes musí mít platnou výkonostní knížku.

Nejnižší třída je třída začátečníků OB-Z, účast v této třídě je povinná a pro postup do OB 1 je nutné nejméně jednou splnit zkoušku na výborně, chvalitebně nebo dobře.
Pro účast ve vyšších třídách OB-2 a OB-3 je nutný získ známky výborně ve třidě předcházející, alespoň 1x. Pokud tým obdrží ve třech soutěžích v jedné třídě známku výborná, může přestoupit do třídy vyšší hned, nejpozději však do jednoho roku od splnění.

Zkušební řády :
Zkušební řád  & pravidla Obedience v České republice
Odkazy :
Klub Obedience


Související články
Seminář Obedience s Lenou Sliwerskou leden 2015

rev. 7.1.2019

Related Images:

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.