Odkazy

Zařadit ODKAZY mezi návody jsem se rozhodla z důvodu, že každý z nás na internetu hledá informace a možná je zrovna naleznete na stránkách níže :).

Klub chovatelů málopočetných plemen→→  http://administrativa.kchmpp.cz/clen/prihlaseni
Strakáči – stránky poradkyně chovu
Spolek českého strakatého psa, o.s.→→  http://administrativa.spolekstrakacu.cz/clen/prihlaseni
Plenitba

Hajánek z Majklovy zahrady na webu Vyber psa

 FCI
Státní veterinární správa
Národní registr majitelů zvířat

ČMKÚ